Pécs 2010 Indóház tér

A főpályaudvar és környéke minden városban kiemelt helyet foglal el, állapota és a vasúti közlekedés szorosan összefüggnek, rehabilitációk sora bizonyítja az ilyen jellegű területek sikeres fejlesztésének létjogosultságát. A funkciók részleges cseréje is feljavíthatja a városszéli hangulatot, az egész napos és vegyes használat (kávézók, kulturális rendezvények) kiszorítják az esti elhagyatottságot, és magában is óvják az épített környezetet.
A terület adottságai jók, olyan figyelemre méltó épületek találhatók itt, mint a Pfaff Ferenc által tervezett főpályaudvar, a MÁV igazgatóság, de a maga nemében saját korszakának remek példája a MÁV Szálló és a Dómusz Áruház (Tillai E.) is. A környéken nagyméretű parkokat alakítottak ki, a régi telepítéseknek köszönhetően összefüggő platánfasorok szegélyezik az utcákat.
A pályázat célja a tervezési terület ezen adottságainak rendszerbe állítása, a területek súlyponti helyzetének tájképi értelmezése olyan módon, hogy a vonattal érkező látogatót, már első pillanatban megérintse Pécs hangulata, ez a színes, sokrétű, oldott hely. A városképre jellemző a decentralitás, a különböző terek rendszere és az azokat összekötő, láncráfűző utcák, sétányok sora.
Ilyen érzelmi húrokkal szőttük a területet a megérkezéstől – Indóház tér- egészen a Domuszig. Ez tehát több, különböző funkciójú és hangulatú terület laza hálója ahol a közlekedés, egymás közötti átjárhatóság megoldott és lényeges feladat. A parkok, terek stílusát az opart minták, szegélyek teszik egységessé.
A kapuzat értelmezése is kettős irányú. Egyrészt a hagyományos, már kialakult (Szabadság út) útvonal, másrészt az új (Észak-dél tengely ) bekötésének találkozása. A főpályaudvar bejáratánál létrejött csomópont a legalkalmasabb erre a feladatra. Ide olyan medencét helyeztünk, ahol a vízjáték – amely mindkét irányból már messziről látható- virtuális kaput formál.
Az Indóház tér kialakításánál fontos szempont volt, hogy a 2010-es évad elmúltával, az ahhoz emelt pavilon emlékként megmaradhasson. Ezért nem csak információs pontot terveztünk, hanem a város szövetében elhelyezett, két különböző karakterű térrészletet elválasztó építményt, mely az így kialakuló terület súlyponti eleme. A pavilon a rendezvénysorozat végeztével egyéb kulturális helyszínként, kávézóként is használható.
Az új épület kialakításánál, 3000 nm területen részlegesen zártsorú beépítést javasolunk, a nagy térről nyíló szűkebb, „romantikus” passzázsokkal, átjáróval a Mártírok úja felé. A beépítésnél fontos szempont a tömbbelsőben feltárható kis udvarok díszteret kiegészítő hatása, és így az üzleteknek és kávézóknak nyújtható sokszínűség.
A programmal összhangban a tér keleti felére került a buszvégállomás. A pályaudvar előtt már meglévő megálló kibővítése szolgál a Szabadság út irányából érkező buszok átszállójául, valamint az összes végállomásra érkező busz leszállóhelyéül. Északi oldalra helyeztük az induló buszok megállóhelyeit, és a keleti irányból érkező buszok átszállóhelyét. Így biztonságosan használható, kisméretű végállomás hozható létre, az egyes megállókhoz rendelt táblákkal és várakozó helyekkel.
A programmal összhangban a tér keleti felére került a buszvégállomás. A pályaudvar előtt már meglévő megálló kibővítése szolgál a Szabadság út irányából érkező buszok átszállójául, valamint az összes végállomásra érkező busz leszállóhelyéül. Északi oldalra helyeztük az induló buszok megállóhelyeit, és a keleti irányból érkező buszok átszállóhelyét. Így biztonságosan használható, kisméretű végállomás hozható létre, az egyes megállókhoz rendelt táblákkal és várakozó helyekkel.
A Domus parknak két szerepe van a városszerkezetben, egyrészt a közeli lakótelep pihenője, másrészt összeköttetés a tömegközlekedési csomópontok között. Jelentős meghatározó épülete az áruház, hatalmas kék és narancs kerámia felületeivel és tornyaival. Jelenlegi állapotában a park túlnőtt, elvadul, amiben az átláthatóságot biztosítani szükséges.
A park megtartó képességét növelve, és a Dómusz áruház színes sormintáitól inspirálva olyan hálózatos kertet terveztünk, ahol mindenki megtalálhatja az elfoglaltságához hozzárendelhető életteret. A hatszög alapú területek különböző funkciókra lettek felosztva.
Minden korosztályhoz önálló egységet, területet rendeltünk, így a felnőtteknek döngölt homokú petáng pályát, kaviccsal felszórt asztalitenisz parkot, a legkisebbeknek gumiborítású játszóteret, az iskolásoknak pedig – lábtenisz méretű- sportpályát. A park lejtésének köszönhetően egyes részeket lesüllyesztettünk, (például a játszóteret, ami így burokszerűen körbeölelt terület lett és a sportpályát), míg másokat kiemeltünk (például a Domusz előtti északi területet, ahol jelenleg is támfal található.

 

Galina Zoltán Szabó Zoltán Janik Szilvia

Tervpályázati részvétel