Contact

szemlélet

az alapvetés tisztázása
Építészeti gondolkodásunk és döntési analízisünk működése csak az adott folyamat kérdéseivel, válaszaival és érveivel, vagy épp az ellenérveivel együtt, valamint a résztvevők logikai és prioritási szempontjaival együtt értelmezhető, vagy érthető meg, mely leginkább a hullámok találkozásakor bekövetkező interferencia jelenséghez hasonlítható.

az analitikus munkamódszerünk elve
A több lehetséges alternatíva készítése közben az objektív és a szubjektív kiértékelésekkel, valamint a pro-kontra érvek alapján lehet bázis szintű döntéseket hozni. A választott alternatívákat vélemények bekérésével és a folyamat során felmerülő kérdések, gondolatok alapján újból többszörözni lehet, majd pro-kontra érvekkel koncepció szintű döntések történhetnek. A hurok lépéseinek re-cirkulációja addig ismétlődhet, amíg a feladatra szánt idő le nem jár. A létrejött koncepcionális pillanatkép nem végeredmény, időtöbblet hozzáadásával az elemzés bármikor folytatható mindaddig – melyhez járulékosan részletesebb kidolgozottság is párosul – amíg nem kapunk egy megváltozott építészeti, geometriai és megjelenésbeli új pillanatképet.
A munkafolyamat szakaszolása a projekt érintett szereplőinek véleményével kiegészítve mindaddig formálódik, amíg a megvalósításra alkalmas információcsomag el nem készült.
A térbeli és műszaki megvalósítás az ismertetett re-cirkulációs módszertan döntéseinek felülvizsgálata és felügyelete segítségével hozható létre a léptékhelyes végeredmény pillanatképe.

az időtényező és a környezeti hatás fontossága
Az analitikus munkamódszert a mai kor technikai és tudásbeli fejlődése hozta létre, hogy a végeredményt körültekintő döntéshozatallal igazolni lehessen.
A létrehozott végeredmény azonban az élettartam első meghatározó pillanatképe, melyet előre nem meghatározható számú követi.
A korábbi korokban keletkezett épületek periódustörténeti ismerete alapján feltételezhető a létrehozott végeredmény képének, idő és környezet generálta morfológiai változás pillanatképei.

a csapatmunka jelentősége
A kollektív műterem napjainkban képviselt építészeti szemléletét és munkamódszerét aktívan befolyásolták a különböző projektben résztvevő személyek és cégek. A feladatok közös elvégzésére történő meghívás és felkérés célja mindig az eredmény magas minőségi szintjének elérése indukálta.
Köszönettel tartozunk számtalan közös munkavégzésre meghívott építész, alkotó-, és képzőművész, restaurátor, szakértő, valamint mérnök segítségéért és részvételéért, mely garantálni tudta a sikert.
Összetett, vagy generál tervezési felkérés esetén a jellegnek megfelelően választjuk ki azon szakági tervezők és szakértők bevonását, akik garantálhatják a teljes körű mérnöki szolgáltatást. Minden esetben a projekthez igazítjuk a szükséges rajzok, műszaki tervek, térbeli modellek, látványképek és animációk elkészítését, melyeket történeti kutatással, szakértői, építészeti és mérnöki tanácsadással egészítünk ki.

a honoráriumok meghatározása
A tárgyi feladat megvalósíthatósága érdekében törekszünk a folyamatos kapcsolattartásra, a megfelelő tájékoztatására, az egyértelmű kommunikációra.
A műteremben végzett feladatok és a szakmai tanácsadás elszámolása történhet
(1) a bekerülési költség arányában, vagy
(2) az alapterületre vetített megegyezéses átalányár szerint, vagy
(3) a feladattal töltött bruttó idő alapján a műterem rezsióradíjának naplózásával,
ami a Magyar Építész Kamara ajánlásának figyelembe vételével készül.