Barokk lakóház revitalizáció Vízivárosban

Későbarokk lakóház. Az épület elrendezése keretes, belső udvarát földszintes szárnyak veszik körül. Déli és északioldalán zárt sorban csatlakozik a szomszédos épületekhez, a déli oldalon francia udvar található, nyugati oldalán támfalhoz csatlakozik. Az épület részlegesen alápincézett, padlásszintje beépítetlen.

„Ha a város területén szétszórtan még fönnálló kisebb magánházak nem tanuskodnának róla, hogy a jó izlés ésgondolkozás ebben a stilusban is sok művészi becsút alkotott, azt kellene hinnünk hogy a klasszicizáló építés kora, a művészettörténetnek egy eszmeszegény, csenevész, sivár korszakát képviseli fővárosunkban. Különösen alkalmas volt pedig a szerény kis polgári házak művészi kiképzésére. Ezeknél a kisebb házaknál a vonalak merevségét és a falterület tagozásában gyakorta megnyilatkozó rideg egyhanguságot úgyszólvan sohasem tapasztaljuk (…) A Korvin-tér 13. számú ház, mely 1800-ban épült minden szerénysége mellett a klasszicizáló irány egyik legszebb kis épülete. A felsíkjának tagozása, az ablakok közötti lizénák fejezetét képező virágfüzérek, nemes vonalhajlása s a párkányzat szép fogrovata, kellemes összhangba olvadnak össze. (…) Vannak épületek, melyeknél csak apró kis motívumokban nyilatkozik meg a stilus, de azokban aztán olyan határozott vonásokban, hogy érdekesnek tartjuk ilyenek bemutatását is.” Petrik 1909

A telek jelen állapotában túlépített, a koncepció szerint az épület hátsó traktusa elbontásra kerülne, és egy alapterületileg kisebb új 3 emeletes szárnnyal bővülne, mely a pinceszinten állna összeköttetésben a műemlék épülettel. A két épületszárny szűkülő udvart fog közre, mely akadálymentesen érhető el a plébániához csatlakozó toldalék elbontása után kialakított bejáraton keresztül, a bontással az épület főhomlokzata szimmetrikussá válik. Az új épületrész a korábbi pince fölé épülne, a két épületrész a pincében állna összeköttetésben egymással, itt tároló funkciók kapnának helyett.

Tomay Tamás Galina Zoltán Maurer Annamária Krompáczki Péter Kelecsényi Kristóf Farner Magda Molnár Eszter